Ordensreglement ved Studentsamfunnet i Ås

Revidert 25.04.2019§ 1 Adgang til Studentsamfunnets arrangementer

Alle arrangementer åpne for allmennheten, dersom annet ikke er oppgitt. Medlemmer av Studentsamfunnet gis fordeler, eksempelvis i form av rabatt på inngangsbillett, mot framvisning av gyldig medlemsbevis.

 

På arrangementer med aldersgrense plikter alle gjester å medbringe gyldig legitimasjon med navn og bilde. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, bankkort med bilde, ID-kort fra EU/EØS-land, norsk sjøfartsbok, postens ID-kort og forsvarets ID-kort.

 

Ved bruk av falsk eller legitimasjon tilhørende andre enn deg selv, vil forholdet politianmeldes.§ 2 Oppførsel på Studentsamfunnets arrangementer

Stemningen på Studentsamfunnet i Ås bærer preg av å være svært god og kameratslig. Slik ønsker vi å opprettholde det. Studentsamfunnet forbeholder seg retten til å bortvise gjester som bidrar negativt til dette, ved eksempelvis:

  • Å oppholde seg utenom festens avgrensede område.

  • Å ha en kranglete eller ufin oppførsel.

  • At man urinerer på andre steder enn toalettet.

  • At man ikke respekterer personalet på jobb, og deres instrukser.

  • At man er overstadig beruset.

  • At man utløser brannalarmen bevisst uaktsomt uten mistanke om brann/fare.

§ 3 Tyveri/hærverk

Studentsamfunnet i Ås er fullt og helt drevet av, for og med studenter på frivillig basis. Alle Studentsamfunnets eiendeler som går tapt, går på bekostning av medlemmene. Derav vil:

  • Alle tilfeller av tyveri politianmeldes.

  • Hærverk/ødeleggelse av vinduer, dører, interiør eller Samfunnets eiendom/løsøre erstattes av den som har forvoldt skaden. Grove tilfeller politianmeldes.


Tar man med seg eiendeler (yttertøy etc.) som ikke tilhører en selv fra Samfunnet, plikter man å returnere dette.

Gjester står selv ansvarlig for personlige eiendeler som medbringes til Samfunnet. Eiendeler mistet i garderobe kompenseres med inntil 1000,-.

§ 4 Rusmidler

All bruk og besittelse av narkotika er forbudt ved Studentsamfunnet i Ås. Brudd på dette vil bli politianmeldt. Medbrakt alkohol på Studentsamfunnet er ikke tillatt. § 5 Sanksjoner ved brudd på ordensreglement 

Festens personale har fullmakt til å bortvise gjester ved våre arrangement dersom vedkommende bryter norsk lov eller overnevnte punkter.


Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til Samfunnsstyret/UKEstyret. Medlemmer som har brutt ordensreglementet vil bli kontaktet og har rett til å forklare seg for Samfunnsstyret/UKEstyret i forbindelse med behandling av saken. Brudd på ordensreglementet kan føre til inndragelse av medlemskapet og/eller utestengelse fra Studentsamfunnets arrangementer. Alvorlige brudd på ordensreglementet og brudd på norsk lov bli politianmeldt.